Thank You to all our OKA Supporters. It is your commitment and kindness that helps us to help so many...

Vivette

Liza Carr

Vishwas

Mayank Khandwala

Manish Jaiswal

Shanthanadevi Kaneshanathan

Raazia Khatri

Priya Bhatia

Ajay Duggal

Nitiksha Palmer

Jaswinder Dhingra

Eleanor Riley

Alexander Margolin

Jiten Vyas

Raj Patwal

Leah Leech

Sheetal Gidar

Jyotika Dabasia

Reena Popat

Rikin Lakhani

Shivani Sareen

Alpa Hathi

Bawa

Bawa

Karan Singh

Komal Bhagat

Navjit

Salmaarastu

Jasbir Rattan

Santosh Bhanot

Shilpa Ahir

Amitej

Preety

Amitej

Preety

Akshay Kundaiker

Jaya

Joseph Rwasamanzi

Rajesh Bajaj

Vishal Sodha

Indy Hothi

Reece

Pravesh Kumar

Meera Solanki

Vishakha Bahl

Anup

Amit Chhatralia

Rishana Bilimoria

Anita Birdi

Amar Vig

Vidhu Sharma

Akshay Sandri

Ahluwalia

Nisha

Amrit Sethi

Satchit Srikanth

Raghav Joshi

Shreya Kanani

Pam

Sk Kaur