Thank You to all our OKA Supporters. It is your commitment and kindness that helps us to help so many...

Indy Hothi

Reece

Pravesh Kumar

Meera Solanki

Vishakha Bahl

Anup

Amit Chhatralia

Rishana Bilimoria

Anita Birdi

Amar Vig

Vidhu Sharma

Akshay Sandri

Ahluwalia

Nisha

Amrit Sethi

Satchit Srikanth

Raghav Joshi

Shreya Kanani

Pam

Sk Kaur

Shipra Amin

S Shergill

Sagar Bhardwaj

Pali Dhanoya

Rahil Thapar

Urvi Sheth

Ajay Sheth

Valeria Strachevskaia

Benjamin Levy

Reena Popat

Tejui Parajiea

Jag Bhachu

Trish Dhobi

Dujon Charles

Fahad

Pali Kaur

Varun Malhotra

Aman Popli

Artonique.com

Kunal Vatsya

Bindu Sodha

Iago Pelos

Karun Soni

Kishan Lakhani

Saagar Sodha

Sagar Popat

Krishan Patel

Krishan Patel

Nnavjeet Kaur

Sejal Aggarwal

Jennifer Lyall

Tabrez Hyuga Hussain

Garry Dweh

Seth Key

Rohini

Angie Tiwari

Harmeet Nannua

Halgen Toh

Ramachandran Alagumalai

Aaaaa